CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân thông qua website vietthaiagro.com chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

  • Hỗ trợ các bạn về công năng sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm phù hợp.
  • Hỗ trợ các bạn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc khách hàng trên các hệ thống đại lý phân phối, cách thức liên hệ với nhân viên của công ty để được hướng dẫn rõ ràng hơn.
  • Chia sẻ cho bạn về các thông tin, giải pháp kỹ thuật trồng trọt.
  • Giải đáp kịp thời và nhanh chóng thắc mắc của các bạn.

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của Công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái bạn sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi các thông tin cá nhân (Họ và tên, email, địa chỉ, điện thoại, nội dung cần liên hệ, mã xác nhận). Mọi thông tin khai báo của các bạn phải đảm bảo tính trung thực và hợp pháp. Công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái sẽ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin đã được khai báo.

Các thông tin do các bạn cung cấp này chỉ được chuyển đến và lưu trữ tại hộp thư điện tử của Công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái (vietthai.agrochem@gmail.com) mà không công khai và hiển thị trên website của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng” này.

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn dưới các hình thức như sau: gửi thư giới thiệu, thư mời, thông báo các chương trình và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, thông tin sản phẩm mới, thư cảm ơn, hoặc thông tin tuyển dụng…nếu bạn có đăng ký nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của các bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi các bạn có yêu cầu hủy bỏ hoặc yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của các bạn ra ngoài, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến trang thương mại điện tử vietthaiagro.com và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết và khẩn cấp như sau:

(i) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(ii) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(iii) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của nhân viên Công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái
Địa chỉ:No. 5/34 Street 7, An Lac A Ward, Binh Tan District, HCM City, Viet Nam
Điện thoại: 083.4444.777
Email: vietthai.agrochem@gmail.com
Website: www.vietthaiagro.com

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Các mục đích sử dụng và thu thập thông tin như đã trình bày ở mục 1, chúng tôi không công khai thông tin các bạn trên vietthaiagro.com nên các bạn không thể tự chỉnh sửa các thông tin này. Quý khách hàng có thể gửi lại yêu cầu qua địa chỉ email: vietthai.agrochem@gmail.com cho chúng tôi trong trường hợp cần thiết.